MVE Husinec


MVE Husinec
  • Malá vodní elektrárna Husinec stojí pod hrází vodní nádrže. Elektrárna pracuje celoročně v bezobslužném provozu s občasným dohledem. Po většinu roku se výkon soustrojí odvíjí od zadaného průtoku řekou výpustí z hráze. Výroba se přerušuje pouze během oprav a pravidelných servisních odstávek.

Hydrologické informace:

  • Blanice – levý břeh, říční kilometr 57,721
  • Hráz
  • Spád maximálně 26 m, průměrně 17 m

Technické parametry:

  • Celkový instalovaný výkon 630 kW
  • 1x vertikální spirální Kaplanova turbína ČKD Blansko
  • 1x synchronní generátor Otto Bartholdi AG, 8 pólů, 680 kVA
  • Řídicí systém GE FANUC

Historie

Elektrárna je v provozu od roku 1953. V roce 1999 byla opravena a opětovně spuštěna.

Galerie